ANBI

1. Naam van de instelling

Reddingsbrigade IJsselstein

2. RSIN

0062.54.421

3. Postadres

Duitslandstraat 7

3402 TJ IJsselstein

4. Doelstelling

De vereniging heeft ten doel het voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood in de ruimste zin van het woord, het bevorderen van de zwemkunst in het algemeen en het bevorderen en faciliteren van de beoefening van de onderwatersport.

Leden worden geacht, de in nood verkerende medemens naar beste weten en kunnen te helpen, doch kunnen uit hoofde van hun lidmaatschap niet verplicht worden het eigen leven in de waagschaal te stellen.

5. Hoofdlijnen beleidsplan

Zie de statuten en het jaarvoornemen.

6. Bestuursfuncties en namen bestuurders

Voorzitter Alex van Doorn
Penningmeester Sander Zumbrink
Secretaris vacature
Bestuurslid Justin Teeuw

 

7. Beloningsbeleid

Niet van toepassing. De activiteiten van de RBIJ draaien geheel op vrijwilligers.

8. Activiteiten

Wij geven opleidingen in het zwembad en ons botenhuis in IJsselstein in zwemmend redden, snorkelen, trimzwemmen, varend redden en onderwatersport. Wij verzorgen ok diploma C zwemmen volgens de Nationale zwemdiploma’s van de Nationale Raad Zwemveiligheid. Op het water verzorgen wij opleidingen voor varend redden. Dit alles onder leiding van verantwoordelijke technische commissies en deskundige opgeleide instructeurs. Ook worden andere activiteiten, zoals kamp, voor met name de jeugdleden georganiseerd.

Daarnaast verlenen we veiligheidsondersteuning op en nabij het water bij diverse activiteiten in de Utrechtse regio en daarbuiten, zoals het beveiligen van publieksevenementen met reddingsboten en duikers. Ook kan de reddingsbrigade landelijk en regionaal ingezet worden bij calamiteiten, hoogwater- en watersnoodrampen, veelal op verzoek van politie, brandweer of andere overheidsorganisaties, zoals de veiligheidsregio.

Zie ook de jaarverslagen.

9. Financiële Verantwoording

Zie de financiële documenten.

10. Bestanden

Documenten betrekking hebbend op 2022 (jaarverantwoording) en 2023 (jaarvoornemen).