Bestuur

Het bestuur bestaat uit een dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) en algemene bestuursleden. Het dagelijks bestuur regelt de dagelijkse gang van zaken. De algemene bestuursleden hebben allen diverse portefeuilles.

Het gehele bestuur van de Reddingsbrigade IJsselstein is te bereiken via het e-mailadres bestuur@rbij.nl.

Voorzitter

Alex van Doorn

voorzitter@rbij.nl

Secretaris

Johan de Graaf

info@rbij.nl

Penningmeester

Sander Zumbrink

penningmeester@rbij.nl

Bestuurslid

Erwin Werensteijn

e.werensteijn@rbij.nl

Bestuurslid

Herman de Bruijn

h.de.bruijn@rbij.nl

Bestuurslid

Sabine Straver

s.straver@rbij.nl