Bestuur

Het bestuur bestaat uit een dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) en algemene bestuursleden. Het dagelijks bestuur regelt de dagelijkse gang van zaken. De algemene bestuursleden hebben allen diverse portefeuilles.

Het gehele bestuur van de Reddingsbrigade IJsselstein is te bereiken via het e-mailadres [email protected].

Voorzitter

Alex van Doorn

[email protected]

Secretaris

Jan-Piet van Ieperen

[email protected]

Penningmeester

Sander Zumbrink

[email protected]

Bestuurslid

Justin Teeuw

[email protected]