Vertrouwenscontactpersonen

Bij wie kan je terecht om vertrouwelijke zaken te bespreken.

De Vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de RBIJ het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met seksuele intimidatie, pesten of ander ongewenst gedrag en hier met iemand over wil praten. De VCP is beschikbaar voor iedereen die opmerkingen of vragen heeft over seksuele intimidatie of pesten, of die over een concreet incident een gesprek wil met de RBIJ. De VCP is er voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, begeleiders, bestuur, etc. De RBIJ heeft twee vertrouwenscontactpersonen aangesteld, die benaderd kunnen worden door leden, de ouders en/of de trainer/instructeur.

De protocollen Seksuele Intimidatie en Pesten en de Klachtenregeling vind u op deze webpagina.

Functie
Naam
Vertrouwenspersoon Christa Grootveld
Vertrouwenspersoon Kevin van Krugten
De vertrouwenspersonen zijn te bereiken via het e-mailadres [email protected].