Goed sportbestuur

Het bestuur wil de zaken binnen de RBIJ goed op orde hebben. De zorg voor een veilige omgeving is daarin essentieel. Wij willen een situatie scheppen waarin sporters kunnen groeien en bloeien. Het bestuur van de RBIJ onderschrijft daarbij de beginselen van goed sportbestuur, en hecht veel waarde aan een grote mate van zorgvuldigheid met betrekking tot Seksuele Intimidatie, Pesten en de behandeling van Klachten. Maatregelen nemen om seksuele intimidatie en pesten te voorkomen hoort daarbij. En voorbereid zijn om adequaat om te gaan met de gevolgen, als het toch gebeurt. Het bestuur van de RBIJ heeft daarom een viertal documenten opgesteld en in de Algemene Vergaderingen van 2014 en 2015 laten vaststellen, waarmee het bestuur ook wil voldoen aan de eisen die bonden en toezichthouders aan verenigingen stellen, t.w.:


Onderdeel van dat goed sportbestuur zijn Gedragsregels en Omgangsregels. Deze regels zijn opgenomen in de Protocollen Seksuele Intimidatie en Pesten die op 17 maart 2015 door de Algemene Vergadering zijn vastgesteld. Het bestuur van de RBIJ heeft deze gedragsregels en omgangsregels (algemeen en specifiek voor pesten) in een apart document samengebracht. De RBIJ heeft twee vertrouwenscontactpersonen aangesteld, die benaderd kunnen worden door leden, de ouders en/of de trainer/instructeur. Christa Grootveld en Arjan Boere zijn de vertrouwenscontactpersonen.