Wie zijn wij?

De Reddingsbrigade IJsselstein (RBIJ) is een actieve vereniging in het bruisende hart van de provincie Utrecht, opgericht op 17 december 1973. De vereniging heeft ten doel het voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood in de ruimste zin van het woord, het bevorderen van de zwemkunst in het algemeen en het bevorderen en faciliteren van de beoefening van de onderwatersport.

Wij doen dat door het geven van opleidingen in het zwembad en ons botenhuis in IJsselstein in zwemmend redden, snorkelen, trimzwemmen en onderwatersport. Op het water verzorgen wij opleidingen voor varend redden. Dit alles onder leiding van verantwoordelijke technische commissies en deskundige opgeleide instructeurs. Daarnaast worden ook andere activiteiten, zoals kampen, voor alle leeftijdsgroepen georganiseerd.

Wij verlenen veiligheidsondersteuning op en nabij het water bij diverse activiteiten in de Utrechtse regio en daarbuiten, zoals het beveiligen van publieksevenementen met reddingboten en duikers. Ook kan de reddingsbrigade landelijk en regionaal ingezet worden bij calamiteiten, hoogwater en watersnoodrampen, veelal op verzoek van politie, brandweer of andere overheidsorganisaties, zoals de veiligheidsregio. De RBIJ bestaat uit zo’n 200 leden en is aangesloten bij Reddingsbrigade Nederland (KNBRD), de Nederlandse Onderwatersportbond (NOB) en het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ (NPZ | NRZ). De activiteiten van de RBIJ draaien geheel op vrijwilligers.