Ieder jaar organiseert het bestuur van Reddingsbrigade IJsselstein de Algemene Vergadering voor het afsluiten van het vorige jaar en het toelichten van de plannen en begroting voor het komende jaar. U begrijpt dat wij in deze tijden van de ​Coronacrisis en de daarmee gepaard gaande gezondheidsrisico’s voor onze leden, de algemene ledenvergadering (AV), die we normaal gesproken in maart in het botenhuis houden, geen doorgang konden laten vinden. Het bestuur is voornemens om deze vergadering elektronisch te organiseren op dinsdag 19 mei as. vanaf 20:30 uur. We gaan daarvoor Microsoft Teams gebruiken.

Indien u mee wilt doen aan deze elektronische vergadering via Microsoft Teams, krijgt u vanuit de RBIJ een account om beveiligd in te kunnen loggen in deze omgeving. Middels een e-mail aan [email protected] of dit formulier, kunt u zich aanmelden voor de AV. Uiterlijk 17 mei as. ontvangt u de gegevens met een instructie. Voor mensen die nog niet zo bekend zijn met Microsoft Teams, houden we maandagavond 18 mei as. tussen 20:00 en 22:00 uur een testsessie waarvoor u zich kunt aanmelden om te kijken of alles bij u werkt. Op dinsdagavond 19 mei as. zal de sessie voor de elektronische vergadering open staan vanaf 19:30 uur  en we starten met de AV om 20:30 uur.

Tijdens deze AV zal het bestuur verantwoording afleggen over het jaar 2019 en een vooruitblik geven op de ontwikkelingen en plannen voor 2020. De (aangepaste) stukken voor de AV zullen uiterlijk 5 mei as. beschikbaar zijn voor alle leden. Deze kunt u opvragen met een e-mail aan [email protected] en zullen beschikbaar komen binnen Microsoft Teams. Graag willen we ​allen vragen dat ​wanneer u vooraf al vragen heeft deze via de e-mail aan [email protected] te sturen. Graag ontvangen wij deze vragen uiterlijk 16 mei as. Op deze manier kunnen we als bestuur de vergadering soepel en gestructureerd laten verlopen. Uiteraard is het ook mogelijk om tijdens de vergadering nog vragen te stellen.

Voor deze algemene vergadering staan geen grote besluiten op de agenda. Wel moeten we stemmen over o.a. de verantwoording over 2019. Hiervoor zullen we digitaal stemmen. Hierbij garanderen het bestuur dat de stemmen anoniem zijn en dat iedereen maar 1x kan stemmen. Voor de controle hiervan willen we de stemcommisie vooraf al informeren en laten zien hoe de stemming werkt. Indien u wilt helpen als stemcommissie, stuur dan voor 16 mei as. een e-mail naar [email protected]. Wij zullen 3 personen aanwijzen als stemcommissie. Op maandagavond 18 mei as. tussen 20:00 en 22:00 uur zullen we de stemprocedure met deze stemcommissie doornemen.

Mocht u nog vragen hebben over deze algemene vergadering, kunt u altijd een e-mail sturen aan [email protected].

Met vriendelijke groet
Bestuur Reddingsbrigade IJsselstein