Algemene vergadering – dinsdag 8 november 2022

Tijdens de Algemene Vergadering van 22 maart jl. is door het bestuur aangekondigd dat zij voornemens was om in het najaar een tweede Algemene Vergadering in dit jaar te houden. De uitnodiging is al een tijdje geleden verstuurd.

Deze tweede Algemene Vergadering zal in ons botenhuis plaatsvinden op dinsdag 8 november 2022 om 20:00 uur.

Tijdens deze Algemene Vergadering zal het bestuur de stand van zaken 2022 toelichten en de vooruitkijken naar 2023. De notulen van de vorige algemene vergadering, een begroting 2023 en het contributiebesluit voor 2023 worden in stemming gebracht. Er wordt aandacht besteed aan de uitgevoerde acties uit de AV van 22 maart jl., het protocol alarmploeg (vervolg van de wateroverlast in Limburg), het vrijwilligersbeleidsplan en de structuur van de vereniging.

Heb je al vragen over bovenstaande onderwerpen of wil je de stukken ontvangen, stuur dit dan naar [email protected] .

Ben je niet in staat om de Algemene Vergadering bij te wonen, maar je wilt wel je stem uitbrengen, kan je gebruik maken van het schriftelijke machtigingsformulier om een ander lid te machtigen. Vraag hoe dat moet via [email protected] .

Agenda

Donderdag 27 oktober Gewoon zwemmen in de herfstvakantie
Donderdag 3 november Afzwemmen diploma-C, gewoon zwemmen voor andere kinderen
Dinsdag 8 november Algemene vergadering in ons botenhuis vanaf 20:00 uur
Donderdag 22 december Geen zwemmen ivm. kerstavonden op veel scholen
Donderdag 29 december Geen zwemmen, ivm. kerstvakantie
Donderdag 5 januari Feestelijk zwemavond voor opening jubileumjaar