Ledenvergadering

We hebben op 2 november een extra Algemene Vergadering gehad die in het teken stond van onderstaande zaken:
 • de evaluatie van de inzet in Limburg in juli van dit jaar;
 • plannen rondom onze botenvloot en benodigde materialen;
 • plannen rondom ons vrijwilligersbeleid;
 • plannen rondom kleine aanpassingen aan structuur vereniging;
 • verder is stilgestaan bij de succesvol afgeronde eerste Lifeguard opleiding en examens van 13 van onze leden en hun opleiders;
 • en de jubileumcommissie heeft iets van haar ideeën toegelicht, want als RBIJ bestaan we over iets meer dan een jaar (2023) ons jubileumjaar in!

Zwembad en Corona

Op 12 november jl. was er een persconferentie met daarin nieuwe strengere maatregelen tegen Corona. Dit betekent dat zwembaden vanaf 13 november jl. moeten controleren op het coronatoegangsbewijs bij mensen van 18 jaar of ouder en dat ouders alleen hun kind mogen helpen omkleden, maar niet in de zwemzaal mogen. Dit staat ook verder uitgewerkt in het landelijke zwembadprotocol wat het zwembad en wij moeten volgen.

Wat betekend dat voor jullie in het zwembad:

 • Ben je 18 jaar en ouder (bezoeker of zwemmer), dan wordt je gecontroleerd op het coronatoegangsbewijs én je identiteitsbewijs;
 • Neem dus je QR code (in de app of op papier) mee, samen met een geldig identiteitsbewijs;
 • Allen zwemmers en instructeurs mogen in de zwemzaal zijn, dus ouders nemen buiten afscheid van hun kind of eventueel kunnen zij helpen bij het omkleden van hun kind;
 • De horeca in het zwembad is open tot 20.00 uur dus daar kan gewacht worden. Ook hier geldt de toegangsprocedure voor.
 • In het zwembad proberen we waar mogelijk 1,5 meter aan te houden. Elkaar geen hand te geven, en hoesten en niezen in je elleboog;
 • Heb je klachten (hoesten, koorts etc.) of ben je positief getest, kan je helaas niet naar het zwembad komen.

Heb je hier vragen over? Stuur dan een e-mail aan [email protected] en we zullen met je meedenken. We hopen op jullie begrip. We hopen dat we met z’n allen kunnen blijven zwemmen.

Ook voor ons is dit een aardige uitdaging. Mocht je als ouder/vrijwilliger willen helpen bij het scannen van QR-codes, dan horen wij het graag met via een e-mail aan [email protected].

Botenhuis en Corona

Het botenhuis is alleen geopend voor overleggen vergaderingen en of cursussen binnen onze vereniging en in overleg voor derden. De bar is dus gesloten vanaf 20.00 uur net zoals in de horeca.
Het botenhuis is alleen toegankelijk met een geldige QR-code en identiteitsbewijs. Daarnaast houden we waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar.

Spaaractie plus + Rabobank actie

T/m 20 november kan je dan de punten nog toekennen aan de vereniging. Je mag de punten ook op donderdagavond inleveren bij het zwembad, dan gaan wij een avondje krassen en invullen. Alvast bedankt voor de support!

Vanuit de Rabobank Clubsupport actie hebben we ondertussen een mooi bedrag van 536,25 euro bijgeschreven gekregen.