Algemene vergadering – dinsdag 8 november 2022

Tijdens de Algemene Vergadering van 22 maart jl. is door het bestuur aangekondigd dat zij voornemens was om in het najaar een tweede Algemene Vergadering in dit jaar te houden.

Deze tweede algemene vergadering zal in ons botenhuis plaatsvinden op dinsdag 8 november 2022 om 20:00 uur.

Tijdens deze algemene vergadering zal het bestuur de stand van zaken 2022 toelichten en de vooruitkijken naar 2023. De notulen van de vorige algemene vergadering, een begroting 2023 en het contributiebesluit voor 2023 worden in stemming gebracht. Er wordt aandacht besteed aan onze inzet in de NRV (vervolg van de wateroverlast in Limburg), de structuur van de vereniging en het vrijwilligersbeleid.

Meer informatie volgt komende week.

Oefening en figuranten gezocht

Afgelopen week is er naar onze bewakers een e-mail gestuurd voor een oefening bij Vinkeveen. Hier gaan wij als vereniging altijd naar toe om onze kennis up2date te houden. Dan zijn we bij een eventuele inzet zoals Limburg weer goed inzetbaar. De bewakers kunnen via de standaard weg aangeven of ze mee kunnen of anders even contact opnemen met Femke ([email protected]).

Verder is de organisatie nog op zoek naar figuranten. Je kunt dan als figurant een keer gered worden door onze boten en die van andere reddingsbrigades. Neem ook hiervoor contact op met Femke ([email protected]).

Voor beide sluit dit weekend de inschrijftijd, dus neem snel contact op als je mee wilt doen.