Net als alle andere verenigingen hebben ook wij te maken met Corona/Covid-19. We hebben daarom net een nieuwsbrief uitgestuurd met daarin onze mededelingen omtrent onze activiteiten binnen de vereniging. We hebben als bestuur, in lijn met het besluit van het kabinet, besloten de zwemlessen en andere verenigingsactiviteiten af te gelasten. In ieder geval tot en met 28 april as. Door de verlenging van de periode komen een aantal andere activiteiten in een lastige positie, zoals minikamp, jeugdkamp en examens. In deze nieuwsbrief ligt het bestuur toe wat de consequenties zijn en wat onze plannen zijn voor later dit jaar.

Thuiszwemmen!
We zijn wel iets aan het organiseren voor onze jongere leden. Veel ouders wordt geadviseerd om thuis te werken. Daarop dachten wij: Kunnen we als reddingsbrigade ook geen thuiswerk maken voor onze zwemmers? Een rondgang op de media leerde ons dat verschillende andere sportverenigingen in Nederland dezelfde gedachte hadden en heel creatieve oplossingen vonden. Dus ons gaat dat ook lukken. De komende weken zullen de kinderen elke donderdag per e-mail enkele opdrachten ontvangen om thuis uit te voeren. Zo kunnen die thuis toch met de reddingsbrigade bezig zijn en maken we van de nood een deugd ?.

Je kunt de nieuwsbrief HIER vinden.

We houden jullie op de hoogte wanneer we de zwemlessen en andere activiteiten hervatten.

Met vriendelijke groet
Bestuur Reddingsbrigade IJsselstein.