Gisteravond heeft Christa Grootveld-van de Ven afscheid genomen als voorzitter van Reddingsbrigade IJsselstein. Na 11 bestuursjaren, waarvan 9 jaar als voorzitter, heeft ze het stokje overgedragen aan Alex van Doorn, de nieuw gekozen voorzitter van de RBIJ. Er zijn veel lovende en warme woorden gesproken als dank voor de inzet, energie en betrokkenheid van Christa bij de RBIJ, door zowel Alex als directeur Koen Breedveld namens Reddingsbrigade Nederland.

Verder is het bestuur ook vernieuwd met twee nieuwe bestuursleden (Sabine Straver en Sander Zumbrink) en is er geschoven met de functies. Daarmee ziet het bestuur er nu als volgt uit:

Voorzitter Alex van Doorn
Secretaris Johan de Graaf
Penningmeester Sander Zumbrink
Bestuurslid Herman de Bruijn
Bestuurslid Erwin Werensteijn
Bestuurslid Sabine Straver