Beste RBIJ-ers, ouders, vrienden.

De RBIJ wenst jullie de allerbeste wensen voor dit nieuwe jaar! Het is inmiddels 2021 en we hebben even gewacht met een bericht aan jullie tot vandaag. Het belangrijkste nieuws is dat we komende weken nog niet kunnen zwemmen.

Maar er zijn lichtpuntjes aan de horizon. Het kan toch bijna niet anders dan dat we later dit jaar weer lekker kunnen zwemmen en elkaar kunnen treffen bij leuke activiteiten?

Afgelopen periode hebben we niet stilgezeten. Als vereniging moeten we verder! Dit heeft in ieder geval geleid tot een oproep naar versterking voor varend redden, opleidingen, bestuur en het botenhuisbeheer. Gelukkig heeft dit veel positieve inbreng opgeleverd. Donderdag 14 januari zitten we weer met ons kader om hier verder invulling aan te geven. We gaan als vereniging toewerken naar ons 50 jarig bestaan want ons jubileumjaar is 2023! En dat begint al over 2 jaar. Maar ook gaan we werken aan onze positie in en om IJsselstein, ons botenhuis, onze opleidingen. Genoeg te doen, ook in deze corona-tijd.

We hebben ook alvast een datum voor jullie! Dinsdag 30 maart 2021: de algemene vergadering van de RBIJ. Voor alle leden! Dit zal waarschijnlijk digitaal zijn en vooral een afhandeling van de verplichtingen, dat zijn we ook naar onze leden toe verplicht. Maar dan zullen we ook een blik in de toekomst werpen: welke doelen streven we na als RBIJ en hoe gaan we die bereiken? In het najaar willen we dan een nieuwe vorm van een ledenvergadering introduceren, waar we verder gaan met die doelen. Daarover volgt meer informatie!

Zoals jullie van ons gewend zijn zullen we doorgaans een dag na de persconferentie een mailing versturen met wat dit betekent voor ons.

Voor nu veel sterke de komende tijd thuis en wij kijken uit naar een gezellige donderdagavond in het zwembad en botenhuis!

Bestuur RBIJ