Zwemmen

Iedereen is nu lekker aan het genieten van de herfstvakantie. Bij de Reddingsbrigade doen we niet aan herfstvakantie, dus komende donderdag (27 oktober) is er gewoon zwemmen. Iedereen zwemt gewoon op zijn eigen tijd.

Een aantal van onze diploma-C zwemmers hebben een afzwembriefje gekregen. Het afzwemmen voor deze kinderen zal zijn op donderdag 3 november. De andere diploma-C zwemmers krijgen gewoon zwemles.

Donderdag 22 en 29 december zal er geen zwemmen zijn.

Algemene vergadering – dinsdag 8 november 2022

Tijdens de Algemene Vergadering van 22 maart jl. is door het bestuur aangekondigd dat zij voornemens was om in het najaar een tweede Algemene Vergadering in dit jaar te houden. De uitnodiging is al een tijdje geleden verstuurd.

Deze tweede algemene vergadering zal in ons botenhuis plaatsvinden op dinsdag 8 november 2022 om 20:00 uur.

Tijdens deze algemene vergadering zal het bestuur de stand van zaken 2022 toelichten en de vooruitkijken naar 2023. De notulen van de vorige algemene vergadering, een begroting 2023 en het contributiebesluit voor 2023 worden in stemming gebracht. Er wordt aandacht besteed aan onze inzet in de NRV (vervolg van de wateroverlast in Limburg), de structuur van de vereniging en het vrijwilligersbeleid.

Heb je al vragen over bovenstaande items of wil je de stukken ontvangen, stuur dit dan naar [email protected].

Jubileum

Komend jaar bestaat Reddingsbrigade IJsselstein maar liefst 50 jaar. Dit laten we niet zomaar voorbij gaan en willen we er een mooi feestje van gaan maken. De voorbereidingen zijn al begonnen en binnenkort volgt alle informatie. We willen al wel vast verklappen dat de eerste zwemavond van het jaar (5 januari 2023) we het jubileumjaar in het zwembad feestelijk willen openen. Zet die dus maar vast in je agenda.

Agenda

Donderdag 27 oktober Gewoon zwemmen in de herfstvakantie
Donderdag 3 november Afzwemmen diploma-C, gewoon zwemmen voor andere kinderen
Dinsdag 8 november Algemene vergadering in ons botenhuis vanaf 20:00 uur
Donderdag 22 december Geen zwemmen ivm. kerstavonden op veel scholen
Donderdag 29 december Geen zwemmen, ivm. kerstvakantie
Donderdag 5 januari Feestelijk zwemavond voor opening jubileumjaar