We hebben verschillende leden binnen de Reddingsbrigade IJsselstein. Leden met hart voor onze vereniging zijn er veel. Leden die de RBIJ meenemen naar huis, zoals een groot deel van de familie Van der Lee dit doet, zijn er ook aardig wat. Maar Cornee van der Lee neemt de RBIJ ook mee naar zijn werk. Daar vertelde hij enthousiast tegen zijn werkgever over onze vereniging en wat wij en hij daar doet. Ook vertelde hij over het materiaal, dat best kostbaar is en elke paar jaar aan vernieuwing toe is. Hoe mooi was het dat hij zijn werkgever vroeg hier iets in te betekenen en dat uitte zich in een sponsoring van een mooie set materialen voor onze lessen en activiteiten.

Via deze weg willen we Edwin Dullaart van Terberg Verenigde Bedrijven te IJsselstein hartelijk bedanken!

Namens de Reddingsbrigade IJsselstein,
Het bestuur.